Нашата фирма е формирана 1992 год .
Основна дејност е опремување на училишта со училишно-спортски помагала, детски градинки, дневни центри за деца, едукативни центри, игротеки…

Повеќе од 25 години се грижиме за нашите муштерии да го добијат најдоброто за нив.

Нудиме најсовремени модели, наставни помагала и потребни реквизити за олеснување на наставата, подобра едукација на учениците и најсовремени иновативни методи на учење за подигање на нивото во образованието, со привлекување на вниманието на учениците и инспирација за проширување на нивното знаење.